anias

Aviso Legal // GALEGO

De conformidade co disposto na Lei 34/ 2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), infórmase as seguintes cuestións xurídicas :
Xerente Web: Ana María Martínez Carballal
Contacto Dirección: Rúa Echegaray 39, CP 36002 Pontevedra
Contacto Email: contacto@anias.es
Teléfono e fax : 986 86 45 98
Datos fiscais: 35307943 -E


TERMOS DE USO DO SITIO WEB1. CONSIDERACIÓNS PRELIMINARES
O uso deste sitio está suxeito a estas condicións legais. Ao acceder a este sitio web eo seu contido é asumido que leu e aceptou integramente as condicións de uso. Nalgúns casos , o uso de espazos ou calquera dos servizos contidos na web poden estar suxeitos a condicións especiais de utilización. O uso destes servizos, a aceptación das condicións especiais , ademais das condicións xerais.

2. CONDICIÓNS DE USO
Este sitio web contén material creados por ou para Ana María Martínez Carballal para só fins informativas. Estes materiais poden ser modificados, desenvolvidos ou actualizados sen previo aviso.
Os enlaces contidos neste sitio poden ligar a sitios operados por terceiros, alleos a Ana María Martínez Carballal e sobre os que non exerce ningún control, polo que non é responsable dos contidos ou estado destes. Doutra banda, o acceso a outros sitios web a través deste non implica que Ana María Carballal Martínez recomende ou aprobe o seu contido.

3. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Ana María Martínez Carballal non é responsable de posibles erros ou omisións que puidesen sufrir os contidos deste sitio web ou outros contidos os que se poida acceder a través do mesmo e non será responsable de danos de calquera especie derivados a partir do uso deste sitio web , nin por calquera medida tomada en base á información nela establecida.

4. MODIFICACIÓN DOS TÉRMINOS DE USO
Ana María Martínez Carballal resérvase o dereito de cambiar os termos, condicións e avisos baixo os que ofrece acceso a súa páxina web.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL
O texto, imaxes, logotipos, marcas, sons, animacións, vídeo, código fonte e outros contidos incluídos nesta web son propiedade de Ana M ª Carballal MARTINEZ, ou ten no seu caso, o dereito de usalos, e neste sentido quedan como obras protexidas por leis de propiedade intelectual e regulamentos do sector.
Calquera transmisión, distribución, reprodución ou almacenamento, total ou parcial, dos contidos almacenados na páxina web, é expresamente prohibido sen autorización previa por escrito do propietario. Con todo, os usuarios poden realizar a reprodución ou almacenamento dos contidos do sitio web para o seu uso persoal exclusivo, vedada expresamente a reproducir elementos ou contidos deste sitio web, feito para fins lucrativos ou comerciais.

6. XURISDICIÓN E CONTRACTUAL APLICABLE
Ana Mª Carballal Martinez e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense aos Xulgados e Tribunais da cidade de Pontevedra (España) para calquera controversia que puidese xurdir a partir de acceder ou utilizar este sitio web, o entendemento celebrado este contrato electrónico a cidade de Pontevedra

» Ver en castellano