b
QUEN SOMOS TRABALLA CON NÓS CONTACTO Facebook
Catálogo de servicios > Xestión sociocultural > Social · Ejemplos > Igualdade de Xenero para cativos
Igualdade de Xenero para cativos
b
Igualdade de Xenero para cativos

Este obradoiro ten como obxectivo acercar ós rapaces/as ante esta problemática e  ofrecer pautas para a superación dos prexuízos sexistas e para a provocación dun cambio nas prácticas sociables non desexables.

Entendemos por Coeducación o desenvolvemento integral de todo o alumnado, tanto das rapazas como dos rapaces, prestando especial atención ó coñecemento do outro sexo e ó enriquecemento mutuo de ambos.

Trátase dun obradoiro preventivo, non nos debemos esquecer que estamos formando as futuras xeracións, eles poden cambiar os prexuízos sexistas que existen aínda na sociedade.

É importante que desde as etapas mais temperás, os mais novos  aprendan a detectar as actitudes sexistas non igualitarias que existen na nosa sociedade para poder evitalas e cambialas, xa que a violencia de xénero é un fenómeno global marcado precisamente polas desigualdades estruturais sexistas que aínda son predominantes na actualidade.

Neste obradoiro analizaremos este tema en profundidade para poder sensibilizar ó alumnado da problemática aínda existente.

Indagaremos principalmente nas diferenzas vixentes que existen entre homes e mulleres: a utilización androcéntrica da linguaxe, a utilización de expresión estereotipadas en referencia ás profesións ou actividades, a avaliación do sexismo no reparto de tarefas ou obrigacións...

Obxectivos xerais:

-     Sinalar valores, aptitudes e capacidades correspondentes á persoa en si e non en función da súa pertenza a un sexo ou outro.

-     Promover entre o alumnado a toma de conciencia da desigualdade real entre homes e mulleres, en relación co reparto de tarefas.

-     Comprender que as mulleres e os homes, aínda que sexan distintos, podemos realizar as mesmas actividades.

-      Dar o mesmo trato ás mulleres e ós homes.

-      Afrontar e fomentar un linguaxe coeducativo.

-      Desenvolver a imaxinación e o espírito crítico.

 

b
b b b

Contacto                          

Echegaray, 39 Baixo
36002-Pontevedra

Tel. 986 864 598
Fax 986 161 161


contacto@anias.es
 


 
Síguenos                        Boletín de noticias
Actividades en curso
Próximas actividades
Catálogo de servizos
Aviso legal